Privacy Policy

In deze privacy richtlijn van de meiZeitlodge beschrijven wij hoe de meiZeitlodge gevestigd op Hofanger 2, 5532 Filzmoos, de data die u achterlaat na een bezoek aan onze website verwerkt.  Door gebruik van onze website verklaart u dat u akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens conform onze privacy policy.

Bescherming van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens conform de wettelijke voorschriften en conform deze privacy policy. 
Bij normaal gebruik van onze website is geen registratie van persoonlijke gegevens noodzakelijk, wij registreren dan ook niets.  
Zodra u onze website gebruikt voor vragen, aanvragen en / of boekingen hebben wij gegevens van u nodig (bijvoorbeeld naam, adres, E-mail adres)  deze gegevens verstrekt u vrijwillig.

Privacy coördinator

Onderstaand treft u de contactgegevens van onze privacy coördinator aan. 

meiZeit Lodge GmbH
t.a.v. de privacy coördinator
Hofanger 2
5532 Filzmoos
Telefoon: +43-6453-8352
E-Mail: info@meizeitlodge.at

Partners

Wij verwerken uw gegevens met ondersteuning van partners die onze website onderhouden, hosten en marketing verzorgen.  

•    GO.WEST Communications GmbH
•    Hetzner Online GmbH
•    xLab Software Engineering
•    Cloudflare, Inc
•    weratech Software GmbH
•    Google

Deze partners zijn verplicht om onder strikte voorwaarden van geheimhouding kennis te nemen van onze data en mogen nimmer data gebruiken voor eigen doeleinden. 
Het delen van uw gegevens en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens wordt alleen gedaan aan zakelijke dienstverleners zoals bijvoorbeeld banken (bijvoorbeeld voor betalingsverkeer) Accountants (indien u in onze administratie bent geregistreerd) koeriers en postbedrijven (voor zendingen aan u gericht) etc.

 

Contactformulier

Nadat u het contactformulier hebt ingevoerd, worden de persoonlijke gegevens die u heeft ingevoerd verwerkt onder verantwoording van de privacy coördinator. Door gebruik making van de website en het invullen van het contactformulier heeft u ingestemd met de registratie van uw gegevens vermeld op het contactformulier.  

Na verzending van het contactformulier verwerken en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor uw aanvraag. Middels verzending van het contactformulier stemt u in met registratie en gebruik van uw persoonlijke gegevens. 
U bent nimmer verplicht tot het verstrekken van uw persoonlijke gegevens. Het niet verstrekken van uw gegevens maakt het verder behandelen van uw aanvraag echter niet mogelijk. 

U heeft het recht om uw instemming met de registratie van uw gegevens ten alle tijde te herroepen zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. 

U heeft het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe mailing schriftelijk te herroepen. In geval van intrekking van uw instemming ontvangt u geen directe mailing meer. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van de website gebruikersvriendelijk en efficienter. Een cookie is een klein bericht die dient voor de opslag van informatie. Tijdens een bezoek aan een website kan deze website op de comouter van de bezoeker een cookie achterlaten. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website worden eerder achter gelaten cookies op de computer uitgelezen om vast te stellen of de bezoeker de website eerder al heeft bezocht en welke delen van de website interessant werden gevonden door deze bezoeker. Op Internet en Wikipedia vindt u meer informatie over het onderwerp Cookies.

Veranderen van de Cookie-instellingen

In uw webbrowser kunt u instellen welke instellingen gebruikt worden voor cookies. Waar u deze instellingen vindt is afhankelijk van de door u gebruikte web browser. In geval dat u uw instellingen heeft aangepast kan het gebeuren dat onze website in bepaalde gevallen niet of slechts deels werkt. 

Server Logfile

Deze website verwerkt de volgende persoonlijke gegevens in een logbestand op de server met als doel de technische functie te bewaken en de betrouwbaarheid van de webserver te verhogen op basis van de legitieme belangen (technische beveiligingsmaatregelen).

De volgende gegevens worden in een logbestand opgeslagen (Combined Log Format):
•    IP-adres
•    Tijd / datumstempel
•    Opgevraagde content
•    Doorgelinkte site
•    Browser-identificatie
Deze data wordt slechts voor de duur van 10 dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

Google Analytics

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LCC ("Google") op basis van de wettelijke basis van doorslaggevend legitiem belang (analyse van website-gebruik). We hebben een contract met Google voor de verwerking van contractgegevens.
Bij het openen van onze website maakt de software verbinding met de servers van Google en verzendt deze gegevens naar de servers van Google, waarvan sommige zich in de Verenigde Staten bevinden. 

Google Analytics maakt ook gebruik van cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door de websitegebruiker te analyseren.
Deze website gebruikt de functie "IP-anonimisering". Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort en daarom geanonimiseerd door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Volgens Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google zal deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken.


Raadpleeg het privacybeleid van Google of Google Analytics voor gedetailleerde informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens in Google Analytics.


Google Analytics deactiveren


U kunt over het voorkomen dat uw gebruikersgegevens op onze website worden verzameld door "Do Not Track" in uw webbrowser in te stellen. Onze website houdt rekening met het "Do Not Track" -signaal dat uw webbrowser naar alle websites verzendt.


U kunt over het algemeen voorkomen dat Google Analytics uw gebruikersgegevens op alle websites verzamelt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link.
Browser-Plugin downloaden en installeren.

Uw rechten


U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.
U heeft het recht om alle verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. De wettigheid van de verwerking van de persoonlijke gegevens tot het moment van intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct mail. In het geval van bezwaar worden uw persoonlijke gegevens niet meer verwerkt voor direct marketing doeleinden.
Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in Oostenrijk (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Vienna, dsb@dsb.gv.at).